POLITIETS HÅNDTERING AV VITNENE

BPTJGp8hMPe

 

Nå skal du få vite hvordan politiet på Majorstuen har behandlet vitnene i denne saken. Hold deg fast, det er skremmende lesning!

La oss begynne med Noen.

Noen er et svært viktig vitne i denne saken. Det er jo Noen som har inngitt (den falske) anmeldelsen. Noen har, som du vet, kommet med svært mange påstander i anmeldelsen. Husk at anmeldelsen er laaaaaaang. 9 sider, faktisk.

Når en person inngir en anmeldelse er det egentlig obligatorisk for politiet å sjekke og kontrollere de påstandene som blir fremsatt. Det er helt grunnleggende etterforskning. Alle forstår jo at man ikke bare kan komme til politiet og påstå en hel haug med ting uten å måtte begrunne det, uten å måtte utdype det, uten å måtte dokumentere det. Ikke sant?

Det skulle tatt seg ut. Hvis man bare kunne påstått «ting» og politiet sa: «Ok vi tror på deg, du trenger ikke å dokumentere og vi stiller ingen spørsmål.»

Tenk hvilke konsekvenser det kunne fått for deg. Hvis det var sånn.

Hvis noen f.eks. ikke var helt fornøyd med snekkerjobben du hadde gjort (hvis du var snekker) og gikk til politiet for å hevne seg på deg. Og f.eks. sa til politiet: «Han slo meg i ansiktet, og jeg fikk kjempevondt, og jeg brakk 2 tenner, og jeg måtte oppsøke tannlege, og jeg måtte betale mye penger og han som slo meg (du) må betale utgiftene mine og dessuten vil jeg ha han straffet for legemsfornærmelse.»

Og politiet sa: «Uffda, du trenger ikke å dokumentere dette, vi behøver ikke å se noen tannlegeregning, du behøver ikke å godtgjøre at du faktisk har betalt penger til tannlegen, du trenger ikke engang papirer som viser at de 2 tennene en gang har vært brukket (og det spiller ingen rolle at det ikke ser ut som de 2 tennene noen gang har vært skadet) og du behøver heller ikke å fortelle noe om hvor du var da han slo deg eller når dette skjedde. Det holder at du har kommet med dine påstander. Vi stiller ingen spørsmål, og vi kontrollerer ikke det du har sagt på noen måte.»

Det hadde tatt seg ut. Hvis det var sånn.

Problemet er at i denne saken er det akkurat sånn. 

 

———————————————–

Noen har altså kommet med en haug med falske påstander og beskyldninger mot sin eks. Og politiet har ikke kontrollert en eneste av dem. Og hvordan er det mulig, hvis det i det hele tatt har vært en etterforskning, tenker kanskje du?

Det er mulig fordi:

a. Da Noen innga anmeldelsen på Sentrum politistasjon stilte ikke politiet ett eneste spørsmål til det Noen påsto.

b. Etter at anmeldelsen ble oversendt til Majorstuen politistasjon for etterforskning ble Noen ALDRI avhørt.

Så da Noen, etter en pause på Sentrum politistasjon da anmeldelsen ble inngitt, kom inn i samtalerommet igjen og påsto at: Noens eks har kontakter i Hells Angels som vet hvordan man knusker kneskåler uten å sette merker (!), og at Noen i pausen ble oppringt på sin mobiltelefon, og at den som ringte sa at det akkurat da sto en mørk BMW stasjonsvogn i oppkjørselen hjemme hos Noen, og at Noen visste hvem som eide den bilen, og at den som eide den bilen også har kontakter i Hells Angels, og at den personen var en kamerat av Noens eks og at Noen nå var kjemperedd og ikke visste om det var mulig å reise hjem etter at Noen var ferdig på Sentrum politistasjon……

Hva tror du politikvinnen på Sentrum politistasjon gjorde da? Hun skrev Noens påstander inn i anmeldelsen. Og det var det.

Politikvinnen stilte ikke ett eneste spørsmål til det Noen påsto. Politiet spurte altså ikke hvordan Noen kunne mene at eks`en har kontakter i Hells Angels, politiet spurte ikke hvem som hadde ringt til Noen i pausen, politiet sjekket ikke Noens mobiltelefon for å kontrollere nummeret Noen liksom hadde blitt oppringt fra, politiet spurte ikke hvem eieren av den påståtte bilen i oppkjørselen var.

Og politiet gjorde ingenting med Noens påstander om frykt for å reise hjem den kvelden. Og Noen gjorde heller intet videre nummer ut av den såkalte frykten for å dra hjem. For da Noen hadde lykkes med å få politiet til å skrive ned påstandene om frykt, og da Noen var ferdig på Sentrum politistasjon, så dro Noen hjem. Og da var det ikke et problem for verken Noen eller politiet. Dette med den påståtte bilen. Eller påstandene om Hells Angels eller den påståtte frykten.

(Og bare for å gjøre det helt klart; Noens eks er så langt fra å ha kontakter i Hells Angels som det er mulig å komme…!)

Og da Noen påsto at eks`en er diagnostisert som manisk depressiv (!) syntes politiet det hørtes helt naturlig ut. Det var ikke behov for dokumentasjon knyttet til dette heller, syntes politiet. Politiet skrev ned Noens påstand, og Noens eks ble fra det tidspunktet «behandlet» som manisk depressiv. Av politiet. Manisk depressiv med Hells Angels – kontakter og kunnskap om knusing av kneskåler uten å sette merker….! Skjønner du?

Og da Noens eks fikk vite om den absurde påstanden om manisk – depressiv – diagnosen, dro Noens eks til sin lege på Volvat og fikk utskrift av hele sin journal, som selvsagt viste at Noens eks IKKE er, eller har vært, manisk depressiv. Og Noens eks reiste til Majorstuen politistasjon for å innlevere journalen slik at politiet kunne få se at denne påstanden fra Noen bare var løgn for å sverte Noens eks.

Og vet du hva politiet gjorde da?

Politiet på Majorstuen nektet å ta imot journalen!

Og da Noens eks ba politiet sjekke ut Noens absurde påstander om samrøre med Hells Angels og kunnskap om knusing av kneskåler uten å sette merker, sa politiet på Majorstuen «det vet vi ikke hvordan vi gjør.» Og da Noens eks foreslo for politiet på Majorstuen at det kanskje kunne være en god idé å enten ta kontakt med noen som faktisk er i Hells Angels eller noen i politiet som har kunnskap om Hells Angels for å få avkreftet påstanden, sa politiet «nei, det er så vanskelig.»

Så Noens falske påstander om kontakter i Hells Angels og bil i oppkjørselen og kamerat med kontakter i Hells Angels og knusing av kneskåler uten å sette merker og frykt og diagnosen som manisk depressiv ble stående. Det synes Noen er fint. Og politiet synes det er fint. Men Noens eks synes ikke det er spesielt fint. Og det kan man jo forstå. For påstandene er jo ikke sanne. Og det kan jo bevises. At påstandene ikke er sanne. Og politiet vet at det kan bevises. At påstandene ikke er sanne. Men det bryr ikke politiet seg om. Fordi politiet ønsker å «ta» en uskyldig person. Sammen med Noen.

Synes du dette høres for utrolig ut til å være sant? Politiets handlemåte, altså?

Det er mer. Mye mer. Jeg skal nevne noe av det.

 

————————————————–

Det fins andre vitner i denne saken.

Ett av vitnene er Noens venninne. Og Noens venninne støtter tildels opp under Noens falske påstander. Ihvertfall et par av påstandene.

Men. Og det er et stort MEN:

Noens venninne er påvirket av Noen. Før venninnen avhøres av politiet. Og det fremgår tydelig av dokumentene. Du husker kanskje at det var en venninne som mottok en mail fra Noen? Før venninnen ble avhørt av politiet? Jepp, det er nettopp den venninnen jeg snakker om her. 

Og denne venninnen får, i mailen fra Noen, beskjed om hva hun skal gjøre i saken og hvordan hun skal gjøre det, og venninnen får litt generell info om hva Noen allerede har forklart seg om. 

Og venninnen gjør som Noen har bedt henne om å gjøre. Og hun sier det Noen har bedt henne om å si. Til politiet.

Og dette er ikke noe jeg bare påstår; at det var sånn det var i denne saken.

Neida, den nevnte mailen fra Noen til venninnen (OG venninnens svar på denne mailen) ligger i saken! Så politiet på Majorstuen er altså fullt klar over dem. Og kan tydelig se (forutsatt at politiet på Majorstuen kan lese) akkurat hva som står i mailene, akkurat hva Noen ber venninnen om å gjøre og si.

Men tror du politiet på Majorstuen bryr seg om det? Tror du politiet på Majorstuen stiller spørsmål til Noens venninne angående disse mailene?

Du VET jo svaret på disse spørsmålene….

Og du vet også at Noen aldri avhøres, så Noen får heller ingen spørsmål om disse mailene. Noen får altså ingen spørsmål om behovet for å sende slike instruerende mailer til et vitne før vitnet avhøres av politiet…. Skjønner?

 

—————————————————————

Dette ble mye informasjon, men jeg bare MÅ komme med litt til:

Det fins nemlig enda et vitne. Som støtter Noens falske påstander. Og da kunne man kanskje trodd, eller ihvertfall håpet, at ihvertfall DET vitnet snakket uten å ha blitt påvirket først. At man liksom kunne hatt litt tiltro til at det som dette vitnet sa til politiet, faktisk var sant.

Tror du det?

Dette er det vitnet Noen leverte anmeldelsen til. Den anmeldelsen på 9 sider. Med alle de falske påstandene. Som aldri ble kontrollert av politiet. Og dette vitnet leste denne anmeldelsen før vitnet ble avhørt av politiet.

Og 9 sider inneholder mange påstander. Og da kan det jo være gunstig for et vitne å ha denne anmeldelsen i sin besittelse en stund før avhøret. Slik at det virkelig skal være tid til å lære seg alt som står der.

Husker du hvor lenge dette vitnet hadde anmeldelsen i sin besittelse før dette vitnet ble avhørt av politiet?

I 3 måneder.

3 måneder!

Kan du forestille deg hvor mange ganger man kan lese en 9 siders anmeldelse i løpet av 3 måneder? Det tror jeg du kan.

Og så lurer du kanskje på hvordan det var mulig at Noen kunne levere anmeldelsen til dette vitnet? Hvor fikk Noen anmeldelsen fra? Det er nemlig ikke slik at man får med seg kopi av anmeldelsen etter at man har inngitt den. Ikke vanligvis.

Men i denne saken var det politiet som tok utskrift av anmeldelsen og ga den til Noen. Det har nemlig Noen selv fortalt. Og Noen ga den altså videre til det ene vitnet. Som pugget innholdet i 3 måneder. Før vitnet forklarte seg til politiet.

Og vitnet sa til politiet at vitnet hadde lest anmeldelsen mange ganger. Og vitnet sa at det var først da vitnet leste anmeldelsen at vitnet forsto hvor gal Noens eks var. For det visste ikke vitnet før vitnet leste Noens falske påstander. Og det er jo ikke så rart i og med at påstandene er nettopp det. Falske.

Og dette vitnet hadde også lest mange andre dokumenter. Før vitnet ble avhørt av politiet. Og hvem hadde gitt disse dokumentene til vitnet? Noen, selvsagt.  Og disse dokumentene inneholdt enda flere falske påstander om Noens eks. Og vitnet fortalte til politiet at vitnet hadde lest også disse andre dokumentene før avhøret.

Og hva tror du politiet på Majorstuen gjorde med dette…….?

INGENTING

—————————————————-

Det er mye mer å skrive om politiets håndtering av vitnene i denne saken. Faktisk. Du får mer info senere.

En liten kuriositet helt avslutningsvis, forresten;

Jeg ble også avhørt som vitne i denne saken. Som du vet har jeg arbeidet lenge i politiet i Oslo. Som etterforsker. Av store, alvorlige saker. Jeg er en erfaren etterforsker.

Det var ikke han som avhørte meg på Majorstuen politistasjon. En erfaren etterforsker, altså. Han hadde vært i politiet i omtrent tre kvarter på det tidspunktet. Men ledelsen på Majorstuen politistasjon syntes det var helt greit at han tok avhør i denne saken.

Vet du hva denne såkalte etterforskeren sa til meg da jeg satt der på politistasjonen, i avhørsstolen. Som vitne?

Han sa at han ikke helt visste hvordan han skulle gjøre dette. Han lurte på om jeg, som har arbeidet så lenge i politiet, selv kunne foreslå de spørsmålene han skulle stille til meg……..!

Begynner du nå å forstå hvor berettighet min varsling er…..?

 

 

lillie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer om “POLITIETS HÅNDTERING AV VITNENE

 1. Ja.!
  Er vel ikke overrasket!
  Jeg burde jo vært det, men erfaring med ledelse / ledere i andre statlige / kommunale
  etater så jeg har ofte lurt på hvordan visse mennesker kan inneha en jobb med ansvar.
  Men du har en sterk rygg og en rettferdighets sans som du følger. Og det er ingen dårlig egenskap.
  For din del håper jeg dette går i din retning.
  Jeg vil følge med på denne «saken»
  Lykke til videre.
  Mvh
  Dan
  Skien…

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: